رزرو ایران جمعیت زندگی مهاجرت ایرانی

رزرو: ایران جمعیت زندگی مهاجرت ایرانی مهاجرت اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی پایتخت کشور عزیزمان ایران مستاصل

پایتخت کشور عزیزمان ایران پر امکانات حدود ٥٠ درصد اقتصاد کشور را در سیطره دارد؛ این در شرایطی است که تنها ١٥ درصد جمعیت کشور در پایتخت ساکن هستند. این موضوعی

پایتخت کشور عزیزمان ایران مستاصل

پایتخت کشور عزیزمان ایران مستاصل

عبارات مهم : ایران

پایتخت کشور عزیزمان ایران دیگر نمی تواند جوابگوی هجوم تقاضای سکونت باشد

پایتخت کشور عزیزمان ایران پر امکانات حدود ٥٠ درصد اقتصاد کشور را در سیطره دارد؛ این در شرایطی است که تنها ١٥ درصد جمعیت کشور در پایتخت ساکن هستند. این موضوعی است که هادی بهادری، نایب مدیر کمیسیون عمران مجلس به «شهروند» می گوید و تأکید می کند بودجه عمرانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از بودجه عمرانی کل کشور است و طبیعی است که در این شرایط سیل جمعیت به پایتخت هجوم آورد. حالا زیرساخت ها و ظرفیت های زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران با تقاضای وحشتناکی روبه رو شده است است.

پایتخت کشور عزیزمان ایران مستاصل

محمدرضا نجفی، نایب مدیر مجمع نمایندگان استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دیروز به ایرنا اعلام کرد: «زیرساخت های پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها جوابگوی ٦٠ درصد جمعیت آن است.» نجفی با اشاره به بیانات وزیر کشور راجع به توزیع نامناسب جمعیت در کلانشهرها به خاص پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: یکی از مهمترین دلایل زیاد کردن جمعیت و مهاجرت بسیار گسترده در پایتخت کشور عزیزمان ایران بحث اقتصاد نامناسب روستاها و شهرستان های کشور هست. البته این نخستين بار نیست که جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از ظرفیت آن عنوان می شود، مقام ارشد شهرسازی کشور بارها لب به انتقاد از آن گشوده است.

عباس آخوندی در تازه ترین اظهارنظر خود اعلام کرده که از نگاه شهروندی وضع زندگی شهروندی در کشور مناسب نیست. به گفته او ٣٥ درصد جمعیت کشور یعنی ١٩ میلیون نفر از ٥٩ میلیون شهرنشین کشور حاشیه نشین و بدمسکن ساکن در بافت های فرسوده هستند.

پایتخت کشور عزیزمان ایران پر امکانات حدود ٥٠ درصد اقتصاد کشور را در سیطره دارد؛ این در شرایطی است که تنها ١٥ درصد جمعیت کشور در پایتخت ساکن هستند. این موضوعی

همچنین براساس تحقیقاتی که سال گذشته از سوی یکی از مراکز علمی صورت گرفت، تنها ٣ /٢ میلیون نفر از جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران می توانند از زندگی مطلوب بهره ببرند و این در صورتی است که تقریبا هشت میلیون و ٥٠٠ هزار نفر جمعیت شب پایتخت هستند و این میزان بسیار زیاد از رقم افرادی است که به نظر می رسد می توانند در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زندگی مطلوب داشته باشند.

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که براساس گزارش مرکز آمار پایتخت کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت رشد جمعیت شهرنشینی را به خود تخصیص داده شده است داده است.

براساس گزارش انتشار یافته مرکز آمار کشور عزیزمان ایران تحت عنوان «گزیده نتیجه های سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥» قیمت شهرنشینی کشور از رقم ٤ /٧١ درصد سال ١٣٩٠ به رقم ٧٤ درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است یعنی توسعه شهرنشینی اتفاق افتاده هست. در این میان اطلاعات منتشرشده نشان می دهد قیمت رشد جمعیت روستایی کم کردن یافته و طی دوره ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ منفی و به رقم ٧٣ /٠ درصد رسیده و قیمت رشد جمعیت شهری نیز روند کاهشی داشته ولی هنوز رشد مثبتی داشته به طوری که در دوره ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ برابر با ٩٧ /١ درصد بوده هست. یعنی طی دوره پنج ساله ٩٠ تا ٩٥ به جمعیت شهری اضافه شده است و از جمعیت روستایی کاسته شده است است (البته مورد نیاز به ذکر است که بعضی روستاهای بزرگ به شهر تبدیل شده است اند).

نرخ رشد جمعیت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران طی دوره ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ حدود ٧٢ /١ درصد بوده که از میانگین کشوری یعنی ٢٤ /١ درصد حدود ٤٨ /٠ درصد زیاد بوده که از نظر قیمت رشد جمعیت در رده هفتم در میان استان های کشور قرار دارد. استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ١٣٩٥ حدود ٦ /١٦ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده که در سال ١٣٩٠ در حدود ٢١ /١٦ درصد از جمعیت کشور در آن ساکن بوده که در حدود ٤ /٠ درصد به سهم استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ١٣٩٥ اضافه شده است هست. استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بیشترین سهم را در میان استان های کشور داشته و بعد از آن استان خراسان رضوی قرار دارد. فاصله سهم جمعیتی بین استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با دومین استان بزرگ کشور نشان دهنده بزرگی جمعیت ساکن در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده که این رقم پرسشها فراوانی جهت ارایه خدمات شهری و مدیریت شهری و حفاظت از محیط زیست فراهم می سازد.

پایتخت کشور عزیزمان ایران مستاصل

در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این بحران به علت وجود جاذبه در کلانشهرها و نبود جاذبه در سایر شهرها صورت گرفته هست؛ آیا که وجود امکانات رفاهی، شرایط شغلی و سایر جاذبه هایی که در کلانشهرها فراهم شده است اند، بسیاری از افراد را ترغیب کرده تا به این شهرها مهاجرت کنند.

٥٠ درصد اقتصاد کشوردر چنگال پایتخت

پایتخت کشور عزیزمان ایران پر امکانات حدود ٥٠ درصد اقتصاد کشور را در سیطره دارد؛ این در شرایطی است که تنها ١٥ درصد جمعیت کشور در پایتخت ساکن هستند. این موضوعی

به هر حال بسیاری از کارشناسان معتقدند از آن جا که هر کدام از این افراد به دلایل متفاوت و گاه به اجبار، به زندگی در این شهرها روی آورده اند، باید در این زمینه اقداماتی انجام شود و عواملی که باعث مهاجرت به این شهرها شده است هست، بررسی شود تا شاید بتوان این پرسشها را حل کرد.

سید هادی بهادری، نایب مدیر کمیسیون عمران مجلس در این باره به «شهروند» می گوید: در حالی ٥٠ درصد اقتصاد کشور در پایتخت کشور عزیزمان ایران است که تنها ١٥ درصد جمعیت را در خود جای داده هست. حال آن که حق هر شهروند ایرانی است (چه شهری و روستایی) تا از ثروت، درآمد و منافع توسعه کشور سهمی داشته باشد. در چنین شرایطی که امکانات شغلی، تحصیلی، درمانی و معیشتی در چند استان کشور محدود هستند، نمی توان انتظار کم شدن قیمت رشد شهرنشینی را در کشور داشت.

پایتخت کشور عزیزمان ایران مستاصل

اما نگاهی به آمار ارایه شده است از سوی مرکز آمار هم نشان می دهد که این بیانات چندان هم بیراه نیست. مرکز آمار علل مهاجرت در مناطق روستایی را براساس نتیجه های سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٠ در موارد زیر خلاصه کرده است: انتقال شغلی ٤ /٢درصد، جست وجوی کار بهتر ٦ /٣درصد، جست وجوی کار ٧ /٦درصد، تحصیل ١ /٨درصد، دستیابی به مسکن مناسب تر ٣ /١٢درصد، تبعیت از خانوار ٨ /٤٦درصد، انجام یا آخر خدمت وظیفه ٩ /١١ درصد و آخر تحصیل ١ /٨ درصد از مهمترین دلایل مهاجرت برشمرده شده است است.

در مطالعات صورت گرفته دلایل دیگری همچون ازدواج، بروز مخاطرات محیطی (سیل، خشکسالی، زلزله)، دسترسی به امکانات و تسهیلات بهداشتی و رفاهی، برطرف فقر و بیکاری برشمرده شده است هست. این که یک فرد روستایی مهاجرت می کند و میل به دارد محل زندگی خود را عوض کردن دهد حق طبیعی او هست؛ ولی این که به علت پرسشها و تنگناهایی که در مناطق روستایی وجود دارد، مهاجرت می کند یک ضعف سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت توسعه روستایی است.

بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از بودجه عمرانی کشور

در این میان بعضی قوانین کشور را عامل زیاد کردن انگیزه جهت شهرنشینی و عدم توسعه روستاها و شهرهای کوچک در کشور می دانند. نماینده مردم ارومیه می گوید: براساس قانون، ارزش افزوده هر منطقه ای باید صرف هزینه های همان استان شود. از آن جایی که بیش از نیمی از کارخانه های کشور در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد، سال ٩٤ رقمی بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد از محل ارزش افزوده عاید پایتخت کشور عزیزمان ایران شد. این درحالی است که در کلانشهری همچون تبریز که یک چهارم پایتخت کشور عزیزمان ایران جمعیت در خود جای داده، درآمد حاصل از ارزش افزوده یک بیستم این رقم هم نبوده هست. به گفته او، بودجه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از بودجه عمرانی کل کشور زیاد است و به نوعی قدرت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد از مدیر جمهوری هست. همین مسأله خود فسادآور است.

نماینده مردم ارومیه که اعتقاد است نباید تمرکز امکانات در پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ دهد، بر این باور است که جهت حل این مشکل، بایستی امکانات و جاذبه های مورد نیاز افراد در سایر شهرها ایجاد شود تا آنها از مهاجرت به کلانشهرها خودداری کنند و از سوی دیگر، مجموعه شهری در کلانشهرها تقویت شود و جهت آنها مدیریت و برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد تا جمعیتی هم که اکنون در کلانشهرها هستند با مسئله روبه رو نشوند، آیا که اگر چنین مشکلاتی کنترل و مدیریت نشود، می تواند تأثیرات منفی و نامناسب بسیاری داشته باشد.

تولیدکنندگانی کهمصرف کننده می شوند

از سوی دیگر، مهاجرت روستاییان به شهر تنها عوض کردن مکان جغرافیایی نیست، بلکه پیامدها و آثار دیگری نیز به همراه دارد. بهادری با اشاره به این که با مهاجرت، روستایی شغل کشاورزی را رها می کند و به جای آن به شغل و حرفه ای که در شهر وجود دارد، مشغول می شود (که عموما خدماتی است)، گفت: بنابراین مهاجرت روستاییان به شهر همواره با ترک زمین و عدم کشت و تولید محصولات کشاورزی روبه رو هست. یعنی یک روستایی که قبل از مهاجرت تولیدکننده کالا و محصول کشاورزی بوده بعد از مهاجرت به شهر به یک مصرف کننده کالای بخش کشاورزی تبدیل می شود.

به مفهومی دیگر، از دست رفتن تولید و اضافه شدن به مصرف کننده کالا یکی از پیامدهای مهاجرت هست. اگر تولید بخش کشاورزی زیاد کردن نیابد طبیعتا جهت تأمین تقاضا باید متوسل به واردات محصولات کشاورزی شد و زیاد کردن واردات برابر با خروج ارز از کشور و ترساندن امنیت غذایی هست. از سوی دیگر، فرآیند مهاجرت روستایی در حجم و رشد جمعیت و در ساخت و توزیع جمعیت تغییراتی ایجاد می کند. مهاجرت های دِه به شهر تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهری و روستایی بر هم می زند.

با مهاجرت جوانان، در آینده زاد و ولد در مناطق روستایی و به دنبال آن جمعیت فعال در روستاها کم کردن می یابد و تولید محصول و اقتصاد روستایی نیز دچار افت می شود. حفظ امنیت منطقه ای که روستاها خالی از سکنه شده است اند، نیازمند تأمین بودجه است و هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کند. با کم کردن تعداد مردان در مناطق روستایی، بخشی از زنان روستایی که در سن ازدواج قرار دارند، امکان تشکیل خانواده برایشان کم کردن می یابد. این عنوان جهت زنان روستایی که شغل، ثروت و دارایی جهت تأمین مخارج زندگی خود ندارند، فقر، سرخوردگی و ناامیدی را به همراه

خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی:وضع زندگی شهروندی در کشور عزیزمان ایران مناسب نیست

او که در نشست ستاد بازآفرینی و پایداری شهری سیستان وبلوچستان سخن می گفت، اظهار داشت: ساختار دولت در کشور عزیزمان ایران «بخشی» است و جهت هر بخش واگذار شده است به وزارتخانه های مختلف، زحمات زیادی به وسیله دولت ها کشیده می شود و از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هزاران میلیارد ریال هزینه شده است ولی آخر کار نتیجه در حوزه وضع شهروندی مطلوب نبوده است.

او با بیان این که حاشیه نشینی فقط به سیستان وبلوچستان تخصیص داده شده است ندارد، گفت: با توجه به هزینه های زیادی که تاکنون انجام شده است حدود ٤٠ درصد جمعیت شهری سیستان وبلوچستان و ٣٥ درصد جمعیت شهری کشور در مناطق حاشیه ای در وضع نابسامانی زندگی می کنند.

او با تأکید بر این که حاشیه نشینی یک مسأله ملی هست، گفت: اولویت، حرکت به سمت ایجاد ستادهای بازآفرینی شهری است و تاکنون با برگزاری نشست های این ستاد در تمام استان ها و فرمانداری ها و ایجاد همگرایی میان وزارتخانه های متفاوت ازجمله راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اتفاقات مثبتی در این مناطق رقم زده شده است است.این عضو کابینه یازدهمبا بیان این که در برنامه ریزی شهری، حرف های حاشیه ای فقط منابع را از بین می برد و مهم ترین بخش، هویت بخشی به ساکنان مناطق حاشیه ای شهرهاست، ادامه داد: این امکان وجود ندارد که بیش از ٥٠٠ هزار نفر ساکنان مناطق حاشیه ای سیستان وبلوچستان را با بولدوزر جابه جا کرد؛ بر این اساس رویکرد باید با صدور اسناد مورد نیاز رسمی کردن وضع این افراد باشد.

او تصریح کرد: باید به جایی برسیم که دیگر اسمی از حاشیه نشینی وجود نداشته باشد و مناطق حاشیه ای به متن شهرها بپیوندند.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی جهت تأمین فضاهای آموزشی، منزل های سلامت و غیره در مناطق حاشیه ای امکانات مورد نیاز را در اختیارقرار می دهد.

اخباراجتماعی – شهروند

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | زندگی | مهاجرت | ایرانی | مهاجرت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: